Tugas B. Arab Kelas I


 Nama benda antaranya:
1. Meja                      6. Pensil
2. Kursi                     7. Pulpen
3. Papan Tulis            8. Rak
4. Lemari
5. Peta


Pilih dan Gambarlah satu benda peralatan sekolah kemudian berilah kosa kata seperti pada contoh di bawah.
Di buku tulis.Tidak ada komentar: